[LYRICS]: LONI NI (TODAY) by Grim Hazy - VibeXclusive

VibeXclusive

passport to your world of entertainment

test banner
[LYRICS]: LONI NI (TODAY) by Grim Hazy

[LYRICS]: LONI NI (TODAY) by Grim Hazy

Share This
Intro:
Magnum Nation… Grim Hazy ni

Chorus:
Moma kole fun obi re Moma kowo fun egbon re
Mase idobale oko iyawo
Baby awelorun o x2

Call:  Loni ni loni ni ani loni loni
Response: omo na today
Today, today, will go fly away x2
Verse 1:    Oro ife sa lonse mi…
Oro ife sa lon se mi…
Wonni logba, logba laye mo oh
Logba, logba laye mo
Logba, logba laye mo
Logba, logba laye mo o nana
               
My dear
Call:if na love you no sey I get for you
Resp: my dear
Call:  Nnel biko baby  you too fine o
Resp: my dear  
Call: orekelewa, omoge aponbepore
Resp: my dear
My baby boo, she too fine oh no no  
Back to chorus…………………

Verse:
Ajoke ade
Owo ti de
Sho ma bami naa oh
Sho ma bami gbe o o
Loni ni, loni ni, adunmaradan 
iwo ni omo aye mi 
Ama file poti o, ama fona roka
Call: logba, logba
Resp:  logba
Call: ife mi, oma logba 
Resp:logba logba eh
Call: eh eh ama logba
Resp: logba logba....
My dear
Call:  orekelewa omoge aponbepore
Resp: my dear
My baby boo she too fine oh no no

Chorus:
Moma kole fun obi re Moma kowo fun egbon re
Mase idobale oko iyawo
Baby awelorun o x2
Available Ad Space

Pages